VOTEC

Projekt mezinárodní spolupráce vlámských a českých středních škol 

Datum zahájení projektu: 13. 9.1991 - dvoustranná mezinárodní spolupráce se usktečňovala od roku 1991 prostřednictvím pravidelně obměňovaných smluv mezi ministerstvy školství obou stran 
Datum ukončení projektu: 30.4.2004
Hlavní koordinátor projektu: Na české straně projekt koordinoval Řídící výbor MŠMT pro projekt VOTEC (tři pracovníci MŠMT, pracovník NÚOV).
Hlavní řešitel v NÚOV: RNDr. Miroslav Kadlec
Ostatní partneři: české a vlámské ministerstvo, jedenáct českých a osm vlámských středních a vyšších škol


Cíle projektu: Dlouhodobé cíle programu byly podrobně specifikovány v protokolu o spolupráci i v navazujících ujednáních mezi oběma ministerstvy. Plně odpovídaly tomu, že vzájemně spolupracují odborné školy. V souhrnu pokrývaly všechny důležité oblasti od kurikulárních a metodických až po řízení školy, zajišťování kvality a formy a metody spolupráce školy se sociálními partnery. Výstupy (zprávy, studie aj.) 
  • Výroční zprávy zaměřené na popis a evaluaci výsledků projektu VOTEC. Poslední zpráva je z ledna 2002. Je k dispozici česká i anglická verze.
  • Ve dnech 24. - 28. dubna se uskutečnil v Praze, Rakovníku a Mělníku závěrečný mezinárodní seminář projektu VOTEC.