VPL II

Managing Europen Diversity in Lifelong Learning

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2005
Datum ukončení projektu: 2007
Hlavní koordinátor projektu: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Heyendaalseweg 141; 6525 AJ NIJMEGEN, Holandsko
Hlavní řešitel v NÚOV: Ing. Hana Čiháková
Spoluřešitelé projektu v NÚOV:  Mario Stretti
Ostatní partneři: Celkem 17 partnerů (Holandsko, Kypr, Německo, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Norsko, Švýcarsko)
 
Cíle projektu:  Cílem projektu je podpořit využívání zhodnocování a uznávání výsledků předchozího učení. Projekt je zaměřen na tři sektory (ziskový, neziskový a dobrovolnická práce) v sedmi oblastech učení. Tyto oblasti byly analyzovány a popsány pomocí případových studií. Výsledkem projektu byla analýza případových studií zhodnocování a uznávání  výsledků předchozího učení. NUOV zpracoval národní zprávu, 20 případových studií ze třech sektorů, analýzu těchto případových studií dle pokynů koordinátora projektu.


Výstupy (zprávy, studie aj.)
  • 20 případových studií
  • Národní analýza případových studií   
  • Národní zpráva