VQTS - Vocational Qualification Transfer System (projekt Leonardo da Vinci)

Systém přenosu odborných kvalifikací

Datum zahájení projektu: 1.10.2003
Datum ukončení projektu: 30.9.2006
Hlavní koordinátor projektu: 3s research laboratory (Rakousko)
Hlavní řešitel v NÚOV: Mgr. Martina Kaňáková
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: Doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc., Ing. Miloš Rathouský
Ostatní partneři: ibw - Institute for Research on Qualification of the Austrian Economy (Rakousko)
ÖIBF - Austrian Institut for Research on Vocational Training (Rakousko), CIRIUS - The Danish Centre for International Cooperation and Mobility in Education and Training (Dánsko), BIAT - Department of Vocational Pedagogy - Institute for Technical Vocational Education (Německo), NIVE - National Institute of Vocational Education (Maďarsko), RSO SpA (Itálie), Stichting Kenteq (Holandsko)
Pontydysgu (Velká Británie) - evaluátor projektu

národní sítě v jednotlivých zemích (s výjimkou České republiky)


Cíle projektu: Cílem projektu je vytvořit systematickou metodu pro zajištění mezinárodního transferu odborných kvalifikací na úrovni sekundárního školství (v oblasti schopností a dovedností), která by podpořila a zvýšila mobilitu v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Žáci a studenti by měli být schopni využívat získanou kvalifikaci jako „společnou evropskou měnu“. Jako modelový sektor pro vývoj a testování bylo vybráno strojírenství: obory mechatronik a strojní technik.Výstupy (zprávy, studie aj.) 

Hlavním výstupem projektu byl návrh systematického postupu při mezinárodním transferu požadovaných kvalifikací. Tento postup byl přínosem pro studenty či žáky, kteří chtějí v rámci počátečního odborného vzdělávání získat praktrickou zkušenost v zahraničí.

Na konferenci nazvané Od Kodaně do Maastrichtu - posilování evropské spolupráce v odborném vzdělávání, která se konala v Maastrichtu od 13. do 16. prosince 2004, představili koordinátoři projektu z rakouské společnosti 3s research laboratory  model systému přenosu a uznávání odborných kvalifikací v počátečním odborném vzdělávání prostřednictvím kreditů.

Výsledky projektu byly představeny na také konferenci Na cestě k ECVET: Nové přístupy k transparenci, mobilitě a mezinárodnímu uznávání kompetencí, která se uskutečnila 18. září v Praze.

 
Další informace  www.VocationalQualification.net