Vzdělávání dospělých v infografikách Evropské unie

7. 10. 2020 Úřad pro publikace Evropské unie publikoval sérii infografik k problematice vzdělávání dospělých. V nich se věnuje vlivu vzdělávání a dovedností na životní šance dospělých, účastníkům vzdělávání dospělých a výzvám a strategiím v oblasti dovedností.  

Vliv vzdělávání a dovedností na životní šance 

Ukazuje se, že více než pětina dospělých v Evropě má problémy se základy čtenářské gramotnosti, numerické gramotnosti a s používáním digitálních přístrojů v běžném životě. Bez základních dovedností a s nízkou kvalifikací jsou tito lidé více ohroženi nezaměstnaností, chudobou a sociálním vyloučením. Nízká úroveň dovedností má také negativní dopad na ekonomiku.  

Kdo se účastní vzdělávání dospělých a jak? 

Vlivem technologických i dalších změn potřebují lidé nové dovednosti a nové způsoby, jak se učit. Celoživotní učení se tak stává nezbytností. Co víme o dospělých, kteří se účastní vzdělávání? 

Výzvy a strategie v oblasti dovedností 

Naše společnost a trh práce se působením technologií mění závratným tempem. Aby se zlepšily životní šance lidí, je nezbytně nutné podpořit získávání nových dovedností, a to s pomocí komplexních strategií se správně definovanými potřebami trhu práce.  

 

Překlad infografik do češtiny byl vytvořen v Národním pedagogickém institutu ČR