Vzdělávání zaměstnanců v Národním ústavu pro vzdělávání

Vzdělávání zaměstnanců v Národním ústavu pro vzdělávání. Operační program OP Praha Adaptabilita. Prioritní osa Podpora rozvoje znalostní ekonomiky.

Registrační číslo projektu: CZ.2.17/1.1.00/36344
Datum zahájení projektu: 1. září 2013
Datum ukončení projektu: 31. července 2014
Obsah projektu: Vzdělávání zaměstnanců v Národním ústavu pro vzdělávání je projektem zaměřeným na vzdělávání samotných pracovníků NÚV, kteří spadají do skupiny zaměstnanců ohrožených na trhu práce.


 Prezentace_OPPA_vzdelavaniNUV.ppt Prezentace_OPPA_vzdelavaniNUV.ppt (359,00 KB)

Cílová skupina zaměstnanců je v této souvislosti definována jako zaměstnanci do 30 let věku, nad 50 let věku a zaměstnanci, kteří jsou rodiči na rodičovské dovolené, eventuálně do 1 roku od jejího skončení a návratu do práce.

Vzdělávací aktivity jsou definovány na základě objektivních i subjektivních vzdělávacích potřeb zaměstnanců a jsou rozděleny do 4 oblastí:
1. Komunikační dovednosti,
2. Péče o psychohygienu zaměstnance,
3. Jazykové dovednosti a v neposlední řadě
4. Počítačové dovednosti.

V těchto oblastech jsou dále plánovány konkrétní vzdělávací kurzy.

Cíle projektu: Základním cílem projektu je zkvalitnění a další rozvoj odborných dovedností pracovníků Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a zlepšení produktivity i efektivity jejich práce, ale také adaptability na různé pracovní úkoly. Další cíle v projektu souvisejí se zlepšením konkrétních dovedností ve všech vzdělávacích oblastech, na které je projekt zaměřen, ať již jde o dovednosti komunikační, jazykové či počítačové. Z hlediska cílových skupin zaměstnanců je cílem i jejich lepší postavení na trhu práce. Zvýšení úrovně komunikačních dovedností jednotlivých zaměstnanců zároveň jistě přispěje i ke zlepšení nejenom interní komunikace.

Kurzy v jednotlivých vzdělávacích oblastech:

1) Komunikační dovednosti
a) Konstruktivní komunikace
b) Prezentační dovednosti
c) Koučink (manažerské dovednosti - vzdělávání formou koučování)

2) Péče o psychohygienu zaměstnance
a) Prevence syndromu vyhoření a nácvik relaxačních technik
b) Brainjogging

3) Jazykové dovednosti
a) Odborná angličtina s rodilým mluvčím pro zaměstnance na úrovni B2 – C1
b) Prezentační dovednosti v anglickém jazyce
c) Anglický jazyk pro zaměstnance na úrovni A2

4) Počítačové dovednosti - MS Office 2013
a) Word
b) Excel
c) PowerPoint


aa2.jpg

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 

Realizační tým:
Mgr. Ludmila Luxová – obsahové řízení projektu; ludmila.luxova@nuv_cz
Ing. Iva Kašpárková – finanční řízení projektu; iva.kasparkova@nuv_cz
Radka Rejtharová, DiS. – koordinace aktivit; radka.rejtharova@nuv_cz

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Weilova 1271/6 102 00 Praha 10 Telefon: 274 022 111, linky 437 a 251