EQAVET - Zajišťování kvality v odborném vzdělávání

www.eqavet.cz

V říjnu 2018 byl spuštěn nový web www.eqavet.cz, který je zaměřen na kvalitu odborného vzdělávání. Zájemci tu najdou užitečné a aktuální informace, rady a inspiraci v oblasti kvality v odborném vzdělávání. Vybrat si mohou ze sady inspirativních nástrojů pro využití v praxi školy, mezi které patří cyklus kvality, příklady dobré praxe nebo čtrnáct kritérií pro studijní a pracovní podmínky. V České republice tato kritéria zahrnují především spolupráci mezi školou a firmou v praktickém vyučování a patří mezi ně mj. písemná dohoda, praktická příprava na pracovišti, odměna žákům, právní ochrana, podmínky pro přijímání žáků nebo sledování uplatnění absolventů.

Výhody EQAVETu:

● Pomáhá všem, kdo chtějí zlepšovat kulturu kvality v odborném vzdělávání, dokumentovat, rozvíjet a hodnotit kvalitu OV.
● Díky EQAVETu může být odborné vzdělávání srozumitelné, důvěryhodné a inovativní.
● Podporuje vzájemnou důvěru, protože napomáhá zkvalitnit vzdělávací programy a zapojit do jejich tvorby zaměstnavatele.

Kdo EQAVET využije:
Každý, komu záleží na kvalitě v odborném vzdělávání, konkrétně:
● střední a vyšší odborné školy (včetně jejich ředitelů, učitelů a žáků)
● vzdělávací instituce
● zřizovatelé SŠ a VOŠ
● zaměstnavatelé (státní instituce i soukromé firmy)

Poslání a dlouhodobé cíle EQAVETu v ČR:
● podporovat vzájemné uznávání kvalifikací v EU
● usnadňovat mobilitu žáků/studentů a zlepšovat jejich zaměstnatelnost.

Více informací o EQAVETu najdete ve videu.