ReferNet: výroční zasedání 2015

Výroční zasedání Řídícího výboru a Národního konsorcia sítě se uskuteční 15. prosince 2015 v Praze

ReferNet je informační síť zřízená Evropským střediskem pro rozvoj odborné přípravy (CEDEFOP), která už více než 10 let slouží k výměně, shromažďování a šíření informací z oblasti odborného  vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů mezi členskými státy Evropské unie (EU),  Norskem a Islandem.

Více informací také zde.