Umělecké vzdělávání a společnost: listopad 2017

Přinášíme shrnutí dvoudenní konference v Goethe Institutu v Praze.

Česko-německá konference Umělecké vzdělávání a společnost se uskutečnila ve dnech 22. - 23. listopadu 2017. Zabývala se spektrem uměleckého vzdělávání v obou zemích, a to jak vzděláváním formálním (s akcentem na základní a střední), tak neformálním (získaným mimo vzdělávací systém) včetně informálního učení (neplánované, spontánní, každodenní). 

Posláním konference, již uváděl podtitul Rosteme s kulturou, bylo také představit systémy, koncepce, legislativu i  veřejnou podporu oblasti uměleckého vzdělávání v obou zemích. Konference se uskutečníila v rámci 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a byla součástí dohodnutého strategického dialogu v odvětvích kultura a školství mezi vládami ČR a SRN a probíhá v rámci Ozvěn Česko-německého kulturního jara 2017.

Pořadateli byly Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) a Goethe-Institut Česká republika


Tisková zpráva (13. prosince 2017) Tisková zpráva (13. prosince 2017) 

Více o konferenci, program