Sdílená imaginace

přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže 

NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání srdečně zve výtvarné pedagogy všech typů školních a mimoškolních zařízení k účasti na 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže Sdílená imaginace.

Výstava je otevřena 25. 5. – 7. 6. 2019 denně od 8 do 18 hodin v galerii a foyeru Vzdělávacího komplexu U18 Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Štefánikova 5670.

Rozborový seminář: 24.–26. 5. 2019.
Vernisáž: 25. 5. 2019.

Informace a propozice: www.vytvarneprehlidky.cz.
Informace k rozborovému semináři zde.

Inspirace „K tématu Sdílená imaginace“ zde.

Veškeré dotazy k přehlídce: Jana Randáková, randakova@nipos_cz, tel.: 778 702 496