Seberozvojový rogram pro začínající psychology a speciální pedagogy

Poslední volná místa

Máte zájem o účast v dlouhodobém seberozvojovém programu pro začínající psychology a speciální pedagogy?

Národní ústav pro vzdělávání Vás zve do tříměsíčního kurzu, který je zdarma hrazen v rámci OP VVV projektu KIPR (kvalita – inkluze – poradenství - rozvoj). Kurz je určen začínajícím psychologům nebo speciálním pedagogům působícím ve školském poradenském zařízení nebo ve škole nejdéle 2 roky, popřípadě studentům posledního ročníku psychologie či speciální pedagogiky.

Jedná se o pět jednodenních setkání a dva třídenní výjezdy, a to od 23. února do 25. května 2018. 

Účastníci hradí pouze poplatek za ubytování během výjezdu.


 Přihlášky: 

objednávky.nuv.cz.


Tento program zdůrazňuje – vedle prohloubení a rozšíření penza znalostí sebepoznání jako prostředek k osobnímu růstu a tím i rozvoji profesních kompetencí. Účastníci jsou vedeni k tomu vyjasnit si svá životní témata a jistoty, aby jako absolventi kurzu byli bezpečnou, opěrnou a stabilní osobností a dostatečně důvěryhodnou osobou pro své klienty.

Lektoři: 

Mgr. Michal Jahn, Mgr. et Mgr. Michaela Pejchalová, Mgr. Michaela Říhánková

Místo:

Novoborská 372/8, Praha 9 190 00 + výjezd (bude upřesněno)

Odborný garant: 

PaedDr. Ivo Kalvínský