Projekt 50+ Senior pořádá seminář pro zúčastněné školy

Střední škoy, které jsou do projektu MŠMT zapojeny, vytvářejí programy dalšího vzdělávání. Samy je pak pro cílovou skupinu seniorů také uskuteční.  

Projekt 50+ Senior je zaměřen na vzdělávání starší generace 50+. 
Jeho cílem je 
rozšiřování nabídky daslšího vzdělávání pro uvedenou skupinu obyvatel – jsou přípravovány programy dalšího vzdělávání s důrazem na rozvoj porozumění mladé a seniorské generace a na podporu vzájemné tolerance.
Do projektu jsou zapojeny střední školy, které vytváří programy dalšího vzdělávání, který již potom samy pro starší generaci uskuteční.
O programy tohoto typu je velký zájem nejen škol, ale i veřejnosti. Projekt 50+ Senior je v souladu s evropskými iniciativami a národními strategiemi ČR a je s úspěchem opakovaně realizován. 

V rámci projektu se dne 16. 12. 2015 se uskuteční seminář pro zúčastněné školy. 


Podle Národního akční plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 „je seniorem osoba, která dosáhla statutárního věku potřebného k odchodu do řádného starobního důchodu bez ohledu na to, zda starobní důchod pobírá, či nikoliv“.Projekt 50+ Senior je proto v souladu s uvedenou definicí zaměřen především na pracovně již neaktivní seniory. Vlastním obsahem projektu je příprava programů dalšího vzdělávání, a to s využitím mezigeneračního učení – se skupinou seniorů spolupracuje skupina žáků počátečního vzdělávání středních odborných škol, výukové situace vytvářejí podmínky pro sdílené učení se i vzájemné učení dvou věkově vzdálených generací. Žáci se účastní v rolích asistentů lektora či samostatného lektora skupiny i vlastního účastníka vzdělávání. Učitelé-lektoři zastávají jak role lektorů, tak supervizorů nebo mentorů v situacích, kdy výuku vedou samostatně žáci. Programy mají modulovou stavbu.