Šetrný turismus a interpretace místního dědictví

Setkání zástupců krajských úřadů k problematice vzdělávání k udržitelnému rozvoji  

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR zvou na setkání zástupců krajských úřadů k problematice vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Tématem setkání je šetrný turismus a interpretace místního dědictví.


Ze Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky a ze Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství vyplývá pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a pro Ministerstvo životního prostředí ČR zajišťování metodické pomoci pro krajské úřady k tématům vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR), environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) a environmentální poradenství (EP).

Toto setkání je určeno pro pracovníky krajských úřadů, kteří mají ve své kompetenci agendu VUR, EVVO nebo EP. Cílem setkání je výměna praktických informací mezi kraji a představení aktualit z oblasti VUR, EVVO a EP, které mají celorepublikový charakter.

Setkání je určeno pro dva zástupce krajského úřadu z každého kraje (ideálně jednoho z odboru školství a jednoho z odboru životního prostředí) a krajům je poskytováno bezplatně.

Termín konání: 23.–24. března 2017

 Místo konání: Dům obnovy tradic, ekologie a kultury, Horní Maršov