Objev svůj talent!

Evropský týden odborných dovedností: 5. - 9. prosince 2016

Odborným vzděláváním prošlo více než 70 % populace v České republice, což je číslo přesahující evropský průměr. Zvýšit atraktivitu a image odbornému vzdělávání, aby právě jeho prostřednictvím mladí lidé i dospělí rozvíjeli své schopnosti a dovednosti, má za cíl Evropský týden odborných dovedností, který vyhlašuje Evropská komise od 5. do 12. prosince 2016. 

Jak se zapojit?

Akci, která souvisí s tématem posílení odborných dovedností nebo spolupráce mezi vzděláváním a trhem práce (konference, den otevřených dveří, soutěž, výstava, seminář, diskuse atd.), bude zveřejněna na interaktivní mapě všech událostí probíhajících v rámci VET Skills Weeku v České republice. Můžete ji také registrovat na oficiálních stránkách VET Skills Weeku, které spravuje Evropská komise, a to vyplněním registračního formuláře .


Koordinací Evropského týdne odborných dovedností v České republice byl pověřen Dům zahraniční spolupráce. 

Více informací