Slavnostní koncert ARTýden

Součástí Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby byl i koncert pro žáky pražských základních škol.

Od 20. do 26. května 2019 se konal 7. ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Záštitu poskytlo Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a Česká komise pro UNESCO. Součástí Týdne byl i slavnostní koncert ARTýden, který se konal 23. května v sále Bohuslava Martinů na HAMU. Koncert byl dramaturgicky koncipován jako aktivní koncert pro žáky pražských základních škol. Zájem o návštěvu projevilo mnoho škol, organizátor akce NIPOS proto realizoval dvě vystoupení. Historický, pozdně barokní sál, pestrá paleta všech druhů umění děti oslovily a inspirovaly k vyjádření svých pocitů pohybem či zpěvem nebo alespoň potěšily a otevřely tak další cesty do koncertních a divadelních sálů.

Slavnostního koncertu se zúčastnili zástupci z Ministerstva kultury, NIPOS a NÚV (Zdeňka Kšírová). Všichni zúčastnění potvrdili nutnost podporovat a šířit povědomí o pestrosti kulturního dění v České republice, upozorňovat na amatérské umělecké aktivity, na jejich šíři a kvalitu, ukazovat bohatství a rozmanitost uměleckého vzdělávání i amatérské umělecké tvorby a jejich celospolečenský význam.