Žáci a studenti se zrakovým postižením soutěží v klíčové disciplíně

Ve čtvrtek 5. 11. startuje 9. ročník soutěže v psaní na klávesnici pro zrakově postižené. 

Soutěž se uskuteční v sídle Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené v Praze 5, které soutěž spolu s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) pořádá. K desetiminutovému opisu soutěžního textu, v němž se hodnotí minutová rychlost i přesné psaní bez chyb, se přihlásili žáci a studenti z desítky škol ČR. 

V samostatných kategoriích soutěží zvlášť žáci základních škol a středních škol. Středoškoláci mají stanoven dolní limit 150 čistých úhozů za minutu, pro soutěžící ze základních škol je rychlost libovolná. Obě soutěžní kategorie mají společnou přesnost psaní – maximálně 0,80 % chyb.

„Efektivní ovládnutí klávesnice počítače je pro zrakově postižené a zejména pro nevidomé osoby jednou z nejdůležitějších dovedností pro jejich profesní život. Napsat motivační dopis a životopis nebo obchodní a úřední dopis je nezbytnou podmínkou pro jejich uplatnění na trhu práce,“ říká Mirka Wagnerová z organizačního týmu soutěže.


Soutez_zrakove_postizeni.pdf  Tisková zpráva.pdf (418,63 KB


Na středních školách studuje zhruba 230 studentů se zrakovým postižením, do 1. ročníků středních škol jich v letošním školním roce vstoupilo 54. Učí se na celkem 99 školách v ČR. Dovednosti v psaní na klávesnici a dalších grafických předmětech jsou v ČR na tradičně vysoké úrovni. Od roku 1921 nepřetržitě, nyní pod NÚV, funguje Státní těsnopisný ústav.

Kontakt: 

Mirka Wagnerová, Gymnázium a SOŠ pro zrakově postižené
e-mail: wagnerova@goa_braillnet_cz, tel.: 728 044 763

Markéta Růžičková, tisková mluvčí NÚV
e-mail: marketa.ruzickova@nuv_cz, tel.: 274 022 134, 777 970 812