Zveme Vás do společenství praxe

Zveme pedagogy, odborníky i zástupce akademické a neziskové sféry, kteří chtějí společně s námi diskutovat o tom, jak zvyšovat kvalitu výuky a jak ji efektivně plánovat.

Sérií setkání, která se uskuteční v červnu a na začátku července, chceme nastartovat vytváření společenství praxe – komunity, v níž se budeme osobně scházet zhruba dvakrát do roka a mezitím sdílet své postřehy a zkušenosti prostřednictvím on-line prostředí.

Termíny prvních setkání

Rádi bychom se zamysleli mimo jiné nad těmito tématy:

  • aktuality ze vzdělávacích oblastí
  • inspirace pro podporu rozvoje gramotností práci s dětmi/žáky
  • seznámení s projektem PPUČ a jeho aktuálním děním (např. výměna názorů a zkušeností s ověřováním koncepčních nástrojů vyvinutých v projektu)
  • sdílení dobré praxe v oblasti kolegiální podpory

Společenství  praxe je součástí projektu PPUČ. Více informací také zde.