SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Každý máme své hendikepy, říká Michal Šeda

Inkluze je o vzájemném obohacování, učení se od druhých, odlišných a jedinečných lidí,“ říká Michal Šeda, model, moderátor a herec, který si zahrál například i v hollywoodském velkofilmu po boku slavného herce Johna Malkoviche. „Můžeme dostat velmi významné dovednosti, lásku nebo jinou hodnotu od člověka, který má výrazný hendikep, od člověka, který mluví jinou řečí, od úplného mimina i od starého nemohoucího prarodiče,“ vysvětluje svůj životní postoj. 

„A zejména je důležité říct, že každý máme své hendikepy nebo je budeme během svého života mít,“ dodává Michal Šeda, který si dobře uvědomuje, že každý z nás se může během okamžiku dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc nebo alespoň přijetí a vždy zastával názor, že lidé by se měli navzájem respektovat a pomáhat si. Proto také se svými společníky z neziskové organizace Cesta dobou, která se specializuje na organizování společenských, kulturních a sportovních akcí, každoročně finančně podporuje léčebnu Dr. L. Filipa v Lázních Poděbrady, dětské lázeňské zařízení pro poskytování komplexní lázeňské péče dětem od tří do osmnácti let a dále Speciální základní školu Poděbrady určenou především dětem s mentálním, smyslovým a kombinovaným postižením.

Inkluze je humanistický přístup k nám všem, například i k dětem obecně,“ říká a navazuje otázkou. „Jsou děti rovnocenně začleněny ve společnosti nebo mají podřadné postavení? Pokud mají podřadné postavení, naučíme se všichni jako děti podřazenosti, které se už nikdy zcela nezbavíme,“ domnívá se Michal Šeda, který právě rovné šance dětí považuje za stěžejní pro jejich další budoucnost. 

„Inkluze je jednoduše o základních lidských právech! Mám právo sdílet veřejný prostor stejný jako ty, mám právo chodit do stejné školy jako ty,“ dodává Michal Šeda k tématu společného vzdělávání. Jako zásadní vnímá právě možnost volby pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodiny. Na základě spolupráce se Speciální základní školou Poděbrady věří, že pro některé děti je speciální školství tou nejlepší volbou, zatímco pro jiné je to naopak běžná škola jako místo, kde se děti nejen učí, ale i vzájemně poznávají a navazují přátelské vazby pro celý život. „A škola nakonec může být jedním z veřejných prostor, kde se setkáváme a vzájemně se učíme,“ uzavírá tento optimistický mladý muž. 

 

PDP_SEDA_Michal.png Michal Šeda: Každý máme své hendikepy.png (746,67 KB)

Další příklady dobré praxe