SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Zdravá společnost stojí na pochopení a toleranci, říká Alena Ježková

Inkluzi, nejen školskou, ale i tu v nejširším slova smyslu podporuji, protože je obohacující pro všechny děti. A nakonec i pro dospělé, protože zdravá společnost stojí na vnímání různorodosti, pochopení a toleranci,“ říká Alena Ježková, spisovatelka, novinářka a konzultantka v oblasti public relations.

„Mám hodně zkušeností s besedami na školách, a můžu říct, že bezkonkurenčně nejlepší děti jsou v jednotřídkách. Jednotřídky vedené dobrým učitelem jsou komunitou, kde se s růzností počítá, kde jinakost je vnímána jako dar, který může inspirovat a obohatit ostatní. Tady jsou mladší děti motivované příklady těch starších, starší nebo nadanější přirozeně pomáhají mladším – vždyť jsou jeden tým!“ říká řadou cen ověnčená autorka knih zaměřených na popularizaci historie pro děti i dospělé. A právě její knižní tvorba pro děti, kterým čtivou formou předkládá především témata z české historie od příběhů významných osobností českých dějin, přes adaptace mýtů, legend a pověstí, po příběhy s tématikou historické Prahy, Alenu Ježkovou pravidelně přivádí na besedy do škol a nejrůznějších třídních kolektivů.

„Podobnou atmosféru vnímám i v církevních školách, které kladou velký důraz na ohleduplné a citlivé chování mezi spolužáky. Školní třída přece není jen nějaká administrativní buňka.  Je to kolektiv, který má svou vlastní strukturu a dynamiku, kde se dítě kromě psaní a čtení učí taky vztahům, což je pro život mnohem důležitější, než perfektní zvládnutí učiva“, dodává Alena Ježková, která je v neposlední řadě také ambasadorkou charitativního projektu „Čtení pomáhá“, v rámci nějž dětští čtenáři každý rok rozdělí 10 milionů korun na dobročinné účely. 

Inkluzi, nejen školskou, ale i tu v nejširším slova smyslu podporuji, protože je obohacující pro všechny děti. A nakonec i pro dospělé, protože zdravá společnost stojí na vnímání různorodosti, pochopení a toleranci,“ říká Alena Ježková, spisovatelka, novinářka a konzultantka v oblasti public relations.

„Mám hodně zkušeností s besedami na školách, a můžu říct, že bezkonkurenčně nejlepší děti jsou v jednotřídkách. Jednotřídky vedené dobrým učitelem jsou komunitou, kde se s růzností počítá, kde jinakost je vnímána jako dar, který může inspirovat a obohatit ostatní. Tady jsou mladší děti motivované příklady těch starších, starší nebo nadanější přirozeně pomáhají mladším – vždyť jsou jeden tým!“ říká řadou cen ověnčená autorka knih zaměřených na popularizaci historie pro děti i dospělé. A právě její knižní tvorba pro děti, kterým čtivou formou předkládá především témata z české historie od příběhů významných osobností českých dějin, přes adaptace mýtů, legend a pověstí, po příběhy s tématikou historické Prahy, Alenu Ježkovou pravidelně přivádí na besedy do škol a nejrůznějších třídních kolektivů.

„Podobnou atmosféru vnímám i v církevních školách, které kladou velký důraz na ohleduplné a citlivé chování mezi spolužáky. Školní třída přece není jen nějaká administrativní buňka.  Je to kolektiv, který má svou vlastní strukturu a dynamiku, kde se dítě kromě psaní a čtení učí taky vztahům, což je pro život mnohem důležitější, než perfektní zvládnutí učiva“, dodává Alena Ježková, která je v neposlední řadě také ambasadorkou charitativního projektu „Čtení pomáhá“, v rámci nějž dětští čtenáři každý rok rozdělí 10 milionů korun na dobročinné účely. 

PDP_JEZKOVA_Alena.png Alena Ježková: Zdravá společnost stojí na pochopení a toleranci.png (746,47 KB

Další příklady dobré praxe