Standard finanční gramotnosti - revidované znění

Aktuální úprava školních vzdělávacích programů není v tuto chvíli povinností, ale pouze možností. 

Ministerstvo financí zveřejnilo v červenci tohoto roku revidovaný Standard finanční gramotnosti, který stanovuje cílovou úroveň finanční gramotnosti pro žáky základních a středních škol. Oproti standardům finanční gramotnosti z roku 2007 došlo k posílení těchto témat: 

 • bezhotovostní placení, 
 • ochrana osobních údajů, 
 • kritické posouzení nabídky služeb a zboží, 
 • sestavení rozpočtu a porovnání majetku a závazků, 
 • úročení, 
 • porovnání finančních produktů, 
 • krátkodobé a dlouhodobé plánování a rizika dosažení cílů, 
 • zabezpečení na stáří, 
 • vznik a rizika půjček, 
 • důsledky nesplácení
 • řešení zadlužení a předlužení.

Revidovaný standard finanční gramotnosti bude implementován do rámcových vzdělávacích programů při jejich nejbližší revizi. 


Doporučujeme základním a středním školám, aby v přechodném období (tedy do doby, než bude revidovaný standard finanční gramotnosti součástí rámcových vzdělávacích programů) porovnali revidovaný standard finanční gramotnosti se svým školním vzdělávacím programem a případně svůj školní vzdělávací program v oblasti finančního vzdělávání upravili nebo doplnili. 

Aktuální úprava školních vzdělávacích programů není v tuto chvíli povinností, ale pouze možností. 

V případě úpravy školního vzdělávací programu podle revidovaného standardu finanční gramotnosti bude tato úprava také v souladu se současným rámcovým vzdělávacím programem. 


REVIDOVANÝ STANDARD FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Další informace o tématu finanční gramotnost