Videozáznam z konference ke Strategii 2030+

Na konci února se konala konference k představení přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+.

28. února 2019 se uskutečnila konference k představení přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+. Na webu MŠMT jsou k dispozici prezentace řečníků a videozáznam celé akce: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030.

Ve třetí části konference vystoupil náměstek sekce pro všeobecné vzdělávání NÚV Mgr. Jaroslav Fidrmuc s tématem revizí rámcových vzdělávacích programů. Prezentace dostupná zde: https://www.sharepresentation.com/edu2030/fidrmucprezentace-education.