Technologie v rukou začínajícího učitele - záznam on-line semináře

Lektoři Mgr. Jaroslav Mašek a Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. představují výzvy, které čekají (nejen) na začínajícího učitele, chce-li dospět k maximálně inovativní formě využití technologií ve své praxi. 

Webinář je součástí kurzu Technologie v práci učitele UK PedF. Uskutečnil se ve středu 4. 1. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.

Záznam je dostupný zde: https://youtu.be/MPQQSnsmygc


Cílem semináře bylo seznámit se s realitou učitelské profese a jak se ne/blíží teorii získané v předmětu Technologie v práci učitele.

Témata:

  • Proč učím resp. proč chci učit – otázka, kterou je dobré začít.
  • Jak to může vypadat ve škole.
  • Příprava aneb na co myslím před každou výukou.
  • Výuka a co s ní souvisí.
  • Po výuce aneb co dělám, když zrovna neučím.
  • Druhý a další školní roky aneb místo stereotypu k aktuálním tématům a jak nevyhořet.
  • Komunikace ve škole.
  • Jiné téma, pokud si o něj účastníci řeknou.

Materiály pro účastníky webináře:

Lektoři:

Mgr. Jaroslav Mašek, Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.