Setkání příznivců a členů sítě TT net - 23. až 24. listopadu 2015

Setkání příznivců a členů sítě TTnet se uskuteční ve dnech 23. až . listopadu v Konferenční centru České zemědělské univerzityKostelci nad Černými lesy.


Pozvanka_na_workshop_TTnet.doc Pozvanka_na_workshop_TTnet.doc (555,00 KB)


Cílem setkání je diskutovat o specifikách pozice učitelů/lektorů v odborném vzdělávání, o faktorech ovlivňujících jejich kvalifikaci, jejich dalším vzdělávání i dalších tématech. Zúčastní se lektoři, zástupci vzdělávacích organizací, vysokoškolští pedagogové, ředitelé a zástupci ředitelů SOŠ a SOU, učitelé odborných předmětů a odborného výcviku i ostatní příznivci 

Síť TTnet (Training of Trainers Network) sdružuje vzdělavatele učitelů odborných předmětů, výcviku a praxe, instruktorů a lektorů odborného vzdělávání. TTnet  byl v ČR oficiálně ustaven 21. ledna 2005 a byl součástí evropské sítě TTnet, která byla koordinována CEDEFOP. Evropská síť TTnet byla v polovině roku 2011 zrušena a aktivity této sítě, byly přeneseny na Thematic working group on VET trainers Evropské komise.

Více informací o TT netu také zde.