Konference sítě TT net (pro vzdělávání učitelů)

Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání: 10. a 11. listopadu 2016 v Berouně

Zveme Vás na odbornou konferenci sítě TTnet, jejímž cílem je dojít na základě výměny odborných stanovisek a názorů k ujasnění pojetí polytechnického vzdělávání a k dalšímu posunu v rozpracování modelu polytechnického vzdělávání na vyšším sekundárním stupni. Výsledkem rozpravy o úkolu rozvíjení podnikavosti iniciativy a kreativity ve vyšším sekundárním vzdělávání by mělo být zhodnocení současného stavu konceptu.


Konferenci pořádá NÚV a koná se ve dnech 10. až 11. listopadu 2016 v Grand Hotelu Litava v Berouně. Účast je bez konferenčního poplatku, strava a ubytování je hrazeno.


Konference nesoucí název Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání se zaměřuje na dvě z vyhlášených priorit v plánování rozvoje středních a vyšších odborných škol: podpora polytechnického vzdělávání a podpora rozvoje podnikavosti, iniciativy a kreativity.

Jednání v sekci Polytechnické vzdělávání bude založeno na diskusi přednesených sdělení, sekce
Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity bude mít formu kolokvia - po referátu a koreferátu
bude vedena řízená rozprava.

Elektronické přihlášení je možné do 20. října 2016 na emailové adrese: tereza.halouzkova@nuv_cz.

TT_net_pozvanka.pdf  Program a pozvánka