Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování

Konference sítě TTnet se uskuteční ve dnech 30. listopadu - 1. prosince 2017 v Berouně.

Konference partnerské sítě TTnet je tématicky zaměřena na otázky vzdělávání učitelů praktického vyučování, a to zejména z pohledu pojetí jejich vysokoškolské přípravy včetně profilu absolventa  a vzdělávacích potřeb učitelů praktického vyučování - požadavky na výkon profese učitele praktického vyučování - vykonávané činnosti, kompetence atd. 
 
 V rámci konference se uskuteční i panelová diskuze k utváření pedagogických dovedností v pregraduální přípravě učitelů praktického vyučování. Srdečně zveme zástupce vysokoškolských pedagogických pracovišť připravujících učitele praktického vyučování k účasti v diskuzi! Okruhy a hlavní otázky pro diskuzi poskytneme přehlášeným s časovým předstihem.  

 Registrace zde - do pátku 10. listopadu 2017  

TTnet (Partnerství pro vzdělávání učitelů odborného vzdělávání) je neformální partnerská síť, jejímž koordinátorem je od roku 2005 Národní ústav pro vzdělávání. Uvedená síť odborníků vedle jiného podporuje profesionalitu vzdělávání učitelů odborných předmětů, výcviku a praxe.