Přihlašování akcí Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je v plném proudu

Pořadatelé akcí plánovaných na týden 19.–27. května 2018 se mohou registrovat na stránkách www.amaterskatvorba.cz či na facebookovém profilu.

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby upozorňuje na bohatství a rozmanitost uměleckého vzdělávání i amatérské umělecké tvorby na území celé ČR. Zájemci napříč uměleckými disciplínami a žánry, nehledě na úroveň uměleckého zpracování či věk se mohou on-line a bezplatně přihlásit do Mapy aktivit na www.amaterskatvorba.cz nebo na facebooku Týdne.

Národní ústav pro vzdělávávní je partnerem akce.

Registrovat – přihlásit se mohou instituce, organizace, skupiny, soubory, spolky, základní umělecké školy, domy dětí a mládeže atd., ale i jednotlivci se svými aktivitami jako jsou: 

  • divadelní či taneční představení / koncerty / výstavy / promítání, 
  • pouliční performance / site-specific / semináře / dílny / workshopy,
  • dny otevřených dveří 

a další akce, které se uskuteční v týdnu 19.–27. května 2018.

Výzva k pořadatelům a aktérům


Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je iniciativa propojující projekt UNESCO Týden uměleckého vzdělávání a evropský projekt Týden amatérského umění. Oba fungují v několika evropských i mimoevropských státech a v obou případech jde především o týden občanské angažovanosti v různých regionech a místech dané- ho státu, během něhož se mohou nejrůznější kulturní i vzdělávací instituce (divadla, muzea, koncertní sály, kulturní domy, školy, základní umělecké školy, zájmové kroužky atd.), neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti apod.) a další občanské iniciativy představit široké veřejnosti. 

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), které působí v obou oblastech, se rozhodlo zorganizovat v České republice v roce 2013 pilotní ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Od té doby se akce koná pravidelně každý rok.

Tisková zpráva k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby


.