DC 1

Podpořit kvalitu rekvalifikací i procesu uznávání výsledků předchozího učení vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (DV, v tomto případě rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnoticího standardu a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb

Po ukončení projektu budou programy veřejně přístupné, tak aby je mohly využívat subjekty poskytující rekvalifikační vzdělávání, současně budou využívány v práci akreditační komise:

Konkrétní cíle projektu:

1.1   podpořit kvalitu připravovaných programů jednotnou metodikou tvorby;
1.2   zajistit přípravu pracovníků vzdělávacích institucí na tvorbu programů DV;
1.3   průběžně sledovat a vyhodnocovat kvalitu připravovaných programů;
1.4   zapojit do posuzování programů relevantní představitele zaměstnavatelů.