Obecné cíle projektu

Hlavním cílem je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací.

Obecný cíl je specifikován do dílčích cílů (DC) s různou úrovní konkrétnosti. Všechny cíle jsou realizovány prostřednictvím aktivit projektu, v některých případech je vazba mezi cílem a aktivitami volná, ke splnění cíle směřuje více aktivit.


Dílčí cíle projektu:

DC 1

Podpořit kvalitu rekvalifikací i procesu uznávání výsledků předchozího učení vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (DV, v tomto případě rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnoticího standardu a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb

 

DC 2

Rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení.

 

DC 3

Modernizovat proces akreditací.

 

DC 4

Podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagační kampaní.