DC 2

Rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení.

2.1   realizovat 600 pilotních procesů uznávání výsledků předchozího učení (využity budou standardy odpovídající vzdělávací úrovni ISCED 3C a ISCED 3A, popř. i ISCED 4, tedy EQF 2 - 4) s cílem poskytnout tvůrcům standardů NSK zpětnou vazbu o připravených standardech;
2.2   rozšiřovat příklady dobré praxe z realizace uznávání výsledků předchozího učení;
2.3   zajistit kvalitu, transparentnost a objektivitu procesu uznávání přípravou a realizací systematického přípravného vzdělávání všech pracovníků podílejících se na realizaci projektu uznávání v roli hodnotitelů (zájemců o získání autorizace podle zákona č. 179/2006 Sb.) a v roli průvodců;
2.4   spolupracovat při realizaci procesů uznávání výsledků předchozího učení s autorizujícími orgány, představiteli zaměstnavatelů a dalšími aktéry TP;
2.5   podpořit rozvoj procesů uznávání tvorbou metodiky pro realizaci zkoušky s finanční podporou úřadu práce bez nutnosti absolvování rekvalifikace.