DC 3

Modernizovat proces akreditací.

3.1   vytvořit elektronický systém k přijímání žádostí o akreditace, který bude zobrazovat aktuální informace o průběhu akreditace;
3.2   zkvalitnit realizaci rekvalifikací inovací metodik potřebných pro podání žádosti o akreditaci;
3.3   zkvalitnit realizaci rekvalifikací přípravou metodik pro kontrolní činnost.