Dnes začíná Mezinárodní veletrh fiktivních firem

Pro veřejnost bude otevřeno 22. a 23. března. Představí se 110 fiktivních firem, z toho 60 ze zahraničí - přijedou školy ze Slovenska, Rakouska, Belgie, Itálie, Španělska nebo Rumunska.

Mezinárodní veletrh fiktivncíh firem se uskuteční ode dneška do pátku 23. března 2018 na Výstavišti v Holešovicích (Křižíkův pavilon B). Veřejnosti se představí 110 žákovských a studentských firem ve čtvrtek (9.00 - 16.00) a v pátek (9.00 - 13.00). V tuto dobu si návštěvníci mohou objednat zboží nebo službu a vyzkoušet si fiktivní obchodování v praxi.
Firmy spolu budou také soutěžit - o nejlepší stánek, katalog, prezentaci, podnikatelský záměr nebo video.
Celou akci uspořádali žáci Obchodní akademie Praha 10, Heroldovy sady neboli zaměstnanci fiktivní
firmy Antre, s.r.o. Firmu tvoří žáci posledních ročníků ekonomického lycea a obchodní akademie.
více o veletrhu

Předmět fiktivní firma má rozsah dvě až čtyři vyučovací hodiny týdně. Žáci v nich pod vedením pedagoga simulují reálný chod firmy a procvičují si tak, jak zvládli teorii ekonomie, účetnictví, právní předpisy, marketing, informační technologie nebo PR. Činnost sítě českých fiktivních firem koordinuje Centrum fiktivních firem, které pracuje při NÚV.
Nejčastěji zakládají fiktivní firmy žáci ekonomických škol, běžně působí i na hotelových, poštovních nebo dopravních školách. Fiktivní firma je virtuální společnost, která je vedena, jako by skutečně existovala – včetně kontaktu s fiktivní bankou, správou sociálního zabezpečení nebo s finančním a živnostenským úřadem.

Nestihnete přijít na veletrh?
Podívejte se na záznam webináře Jak na rovzoj podnikavosti ve školách, který jsme pořádali 6. března 2018 na Metodickém portále RVP.CZ.