Objev svůj talent: 5. až 9. listopadu po celé EU

Ukažme, jak je odborné vzdělávání v ČR atraktivní a také kvalitní.

Třetí ročník Evropského týdne odborných dovedností se letos koná ve dnech 5. až 9. listopadu. Školy a další instituce, které se chtějí do akce zapojit, mohou uspořádat například den otevřených dveří, vernisáž, prezentace s ukázkami prací žáků, soutěž, přednášku, konferenci, workshop či další akci.

Cílem je ukázat, jak je odborné vzdělávávní a příprava atraktivní a kvalitní. 

Národní ústav pro vzdělávání se letos zapojí spuštěním webu www.eqavet.cz, který má za cíl přispět ke zvýšení atraktivity odborného vzdělávání a přípravy v České republice. Zájemci tu najdou užitečné a aktuální informace, rady a inspiraci v oblasti kvality v odborném vzdělávání. Vybrat si mohou ze sady inspirativních nástrojů pro využití v praxi školy, mezi které patří cyklus kvality, příklady dobré praxe nebo čtrnáct kritérií pro studijní a pracovní podmínky. V České republice tato kritéria zahrnují především spolupráci mezi školou a firmou v praktickém vyučování a patří mezi ně mj. písemná dohoda, praktická příprava na pracovišti, odměna žákům, právní ochrana, podmínky pro přijímání žáků nebo sledování uplatnění absolventů.


Evropský týden odborných dovedností koordinuje Dům zahraniční spolupráce. Registrovat svou akci lze na webu bit.ly/týdendovedností, kde jsou také podrobné informace.

Oficiální web kampaně bit.ly/VETSkillsWeek2018.