Začíná Evropský týden odborných dovedností

Od pondělí 20. listopadu 2017

Národní ústav pro vzdělávání se zapojuje do Evropského týdne odborných dovedností, který se po celé Evropě uskuteční ve dnech 20. až 24. listopadu 2017. Souzníme s  podtitulem akce OBJEV SVŮJ TALENT! a chceme přispět k vyšší atraktivitě a prestiži odborného vzdělávání, a to pro jednotlivce bez rozdílu věku. 

JAK SE ZAPOJUJEME DO EVROPSKÉHO TÝDNE ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ

20. - 24. 11. Přijďte se poradit:

Centrum kariérového poradenství NÚV: poradenství pro žáky, studenty, rodiče k výběru vhodné školy a oboru, vzdělávání dospělých - ověřování a uznávání dovedností získaných v praxi.
Národní centrum Europass ČR: poradenství k sestavení profesního životopisu, motivačního dopisu a dokladů o vzdělání, kvalifikaci a jazykových dovednostech - vhodné pro zájemce o studium či práci v zahraničí

Kde: Národní informační centrum pro mládež, na Poříčí 1035/4, Praha 1
Kdy: pondělí až čtvrtek vždy od 15.00 do 17.00 anebo e-mailem, telefonicky - přes www.nuv.cz

22. 11. Digitální Česko: 4.0 na jedničku

Konference na téma jak se proměnila digitální gramotnost za poslední rok, jak technologie ovlivňují vzdělávání nebo jak vypadá digi vzdělávání od mateřských šol až po vysoké. Pořádá Česká národní koalice pro digitální pracovní místa. Registrace zde.

Kde: v prostorách firmy Microsoft, Vyskočilova 5, Praha 4
Kdy: středa 22. listopadu 13.00 až 17.00

24. 11. Prvky ECVET podporující modernizaci odborného vzdělávání v ČR

Setkání v rámci Evropského týdne odborných dovedností a jednání Koordinačního centra pro ECVET - odborný seminář. Více o systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání.

Kde: Úřad vlády, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

30. 11. - 1. 12. konference sítě TTnet: Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování

Konference partnerské sítě TTnet je tematicky zaměřena na otázky vzdělávání učitelů praktického vyučování, a to zejména z pohledu pojetí jejich vysokoškolské přípravy včetně profilu absolventa a vzdělávacích potřeb učitelů praktického vyučování - požadavky na výkon profese učitele praktického vyučování - vykonávané činnosti, kompetence atd.

Kde: hotel Litava Grand, Beroun


Evropský týden odborných dovedností vyhásila již podruhé Evropská komise. Koordinací v ČR byl pověřen Dům zahraniční spolupráce. Zapojit se může každý, kdo v týdnu od 20. do 24. listopadu 2017 organizuje nebo se podílí na akci, která s tématem odborného vzdělávání a přípravy souvisí. 

Více o Evropském týdnu odborných dovedností