Akademie umění a kultury umožní seniorům bezplatné studium

Nová škola pod názvem Akademie umění a kultury Prahy 15 vznikla při ZUŠ Hostivař. V rámci vzdělávání III. věku nabízí možnost studia uměleckých disciplín, jako hudby, tance, divadla nebo výtvarného umění pod vedením kvalifikovaných pedagogů.

   Akademii mohou navštěvovat lidé seniorského věku, studenti ve věkové kategorii 50 + i držitelé průkazu ZTP. Vzdělávání mají zcela zdarma. Prostory, materiální vybavení a personální zajištění poskytuje ZUŠ Hostivař, další výdaje spojené s činností školy hradí MČ Praha 15.

   Výuka probíhá především v dopoledních hodinách, ale ke studiu lze využít i večery a víkendy.  Inspirativní prostředí základní umělecké školy přinese seniorům nové poznatky i kvalitní vyplnění volného času.

   Závazné přihlášky ke studiu pro akademický rok 2014/2015 mohou zájemci podat nejpozději do 20. června v kanceláři ZUŠ Hostivař nebo elektronicky na www.zus-hostivar.cz/akademie-iii-veku/prihlaska.