Celostátní seminář Celoživotní učení 2013

V Domě kultury v Kroměříži se ve dnech 15. a 16. května 2013 koná celostátní seminář o odborném vzdělávání.

Seminář pořádají Národní vzdělávací fond, město Kroměříž a Okresní hospodářská komora Kroměříž, letos se uskuteční již 20. ročník. Se zřetelem na toto jubileum a v kontextu stejného jubilea České republiky bude letošní kroměřížský seminář – po dohodě českého a slovenského ministra školství – pořádán i pro účastníky ze Slovenska. Tématem letošního semináře je Odborné vzdělávání v České a Slovenské republice.

Na semináři vystoupí zástupci MŠMT ČR, Ministerstva školství SR, Národního ústavu pro vzdělávání, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislavě, reprezentanti českých a slovenských zaměstnavatelů, ředitelé českých i slovenských odborných škol a další. Obsah semináře bude uspořádán do 3 obsahových bloků:

  1. Dvacet let vývoje odborného vzdělávání v České a Slovenské republice
  2. Možnosti uplatnění absolventů odborných škol
  3. Spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů

Seminář tak poskytne příležitost k porovnání dosavadního vývoje a současného stavu odborného vzdělávání v obou zemích, jeho předností a nedostatků, shod a odlišností, jakož i očekávaného rozvoje odborného vzdělávání v obou zemích v příštích letech.

Program semináře spolu s přihláškou jsou k dispozici na webových stránkách OHK Kroměříž, kontakt na pořadatele najdete také zde.