Celoživotní učení – Kroměříž 2012

Ve dnech 16. a 17. května se konal již 19. ročník celostátního semináře, jehož tématem bylo „Odborné vzdělávání z pohledu škol a trhu práce“. 

Seminář se konal pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka a starostky Kroměříže Daniely Hebnarové. Ředitelka Národního vzdělávacího fondu Miroslava Kopicová v úvodu semináře upozornila na nedostatek technicky vzdělaných a výzkumných pracovníků, který brání, aby se Česká republika stala ekonomikou založenou na inovacích. Ředitel NÚV Václav Hořejší se zabýval stavem spolupráce mezi školami a sociálními partnery a Miroslav Procházka z Treximy představil práci sektorových rad. Seminář pak dal prostor pro zástupce zaměstnavatelů a školských asociací, kteří přiblížili účastníkům, jaká je situace v jednotlivých odvětvích: ve strojírenství, elektrotechnice, stavebnictví, zemědělství a potravinářství, v pohostinství, gastronomii, cestovním ruchu, v obchodě a marketingu. Jak zástupci škol, tak představitelé zaměstnavatelů si stěžovali na nedostatečný zájem nejenom o technické obory, ale i řadu dalších potřebných specializací a z toho plynoucí nedostatek kvalifikovaných pracovníků v těchto oblastech.