Češi neumějí adekvátně ohodnotit své jazykové znalosti.

Pomoc nabízí přívětivá online aplikace „Evropské jazykové portfolio“

Tisková zpráva Tisková zpráva (891,50 KB)


Znalost alespoň jednoho cizího jazyka je dnes samozřejmostí a předpokladem pro dobré uplatnění na trhu práce. Při pracovních pohovorech se ale personalisté často setkávají s tím, že uchazeč není schopen adekvátně ohodnotit své znalosti cizího jazyka. Pomoc teď nabízí online aplikace evropského jazykového portfolia, která je dostupná na www.evropskejazykoveportfolio.cz a pro komfortnější práci je dokonce přizpůsobena věku konkrétního uživatele (žáci do 11 let, 11 - 15 let, 15 - 19 let a dospělí). K dispozici je nejen v českém jazyce, ale také v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a italštině. A k čemu všemu můžete aplikaci využít? E-portfolio pomůže při hodnocení úrovně Vašich jazykových znalostí, s monitorováním dosažených pokroků, ale také si tu můžete vytvořit a vytisknout jazykový pas (jeden z dokumentů Europassu), pomocí kterého je vhodné prezentovat svou aktuální dosaženou úroveň cizojazyčných dovedností a znalostí (např. při přestupu na jinou školu nebo při pracovním pohovoru).

Evropský referenční rámec pro jazyky 

Úroveň jazykových znalostí zjistíte podle konkrétních ukazatelů popisujících jednotlivé jazykové dovednosti. Ty Vám pomohou zjistit, co již v cizích jazycích umíte, anebo stanovit vlastní cíle, čeho chcete ještě dosáhnout. Vybrané popisy jsou doprovázeny ilustrativními cvičeními, ve kterých si dovednosti můžete přímo vyzkoušet. Hodnotící rámec tvoří tabulka, která definuje šest jazykových úrovní od nejnižší úrovně A1 po nejvyšší C2, přičemž úrovně A odpovídají znalostem uživatele základů jazyka, úroveň B znalostem samostatného uživatele a úroveň C zkušenému uživateli.
Tento systém hodnocení se řídí podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky vytvořeného Radou Evropy. „Jednotlivé úrovně A1-C2   transparentně definují úrovně jazykových dovedností, kterým rozumí studenti, učitelé, tvůrci jazykových kurzů, vzdělávací instituce i zaměstnavatelé napříč Evropou. Většina učebnic, jazykových zkoušek a certifikátů v současné době již s těmito jazykovými úrovněmi pracuje,“ vysvětluje Michala Čičváková z Národního ústavu pro vzdělávání.

EJP podporuje vícejazyčnost a poznávání jiných kultur

Vizí Evropské unie je, aby každý občan hovořil alespoň dvěma cizími jazyky, a to na komunikační úrovni. V aplikaci evropského jazykového portfolia (EJP) si můžete zaznamenat své dovednosti a pokroky ve všech cizích jazycích, které se učíte nebo ovládáte. „E-portfolio podporuje nejen výuku cizích jazyků a schopnost lidí v různých jazycích komunikovat, ale vede je i ke schopnosti vnímat různorodosti lidí v jiných zemích, a tím k respektování jiných kulturních norem i hodnot, “ dodává Čičváková. 

Aplikace pro učitele i žáky

Pro učitele představuje e-portfolio příležitost k novým metodám, formám a výukovým strategiím cizojazyčné výuky. Pedagogové si tu mohou ukládat různé materiály, komunikovat se svými žáky a sdílet s nimi materiály, jako jsou testy, projekty, domácí úkoly atd. To pomáhá především při individuální komunikaci učitele s jednotlivými žáky a je dobrou příležitostí pro práci se slabšími studenty.  V neposlední řadě si žáci používáním e-portfolia zlepšují své IT dovednosti.

Rádi zodpovíme Vaše případné dotazy:

Mgr. Michala Čičváková, odborná pracovnice pro mezinárodní spolupráci a jazykové projekty
tel.: 274 022 345 e-mail: michala.cicvakova@nuv_cz

Mgr. Alžběta Polzová, tisková mluvčí NÚV
tel.: 274 022 134 e-mail: alzbeta.polzova@nuv_cz

Národní ústav pro vzdělávání
Weilova 1271/6 102 00 Praha 10
tel.: 274 022 111 www.nuv.cz


Elektronická verze EJP byla vytvořena v rámci projektu EJP v praxi, realizovaném v letech 2010-2012 Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky (KCVJŠ), Plzeň ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 
Více informací najdete na http://metodicky-web-ejp.rvp.cz a www.europass.cz.
Odkazy na články o Evropském jazykovém portfoliu: Jazykové portfolio si můžete vyplnit přímo na internetu a K čemu využijete jazykový pas a jazykové portfolio?

E-portfolio nabízí:
• interaktivní komunikaci mezi učitelem a žákem/studentem;
• prostor (Moje sbírka), do níž mohou uživatelé nově vkládat veškeré elektronické dokumenty, audiodokumenty, videa, která mohou s ostatními uživateli sdílet a upravovat;
• učební poradenství - učitel může komentovat vybrané dokumenty v sekci Moje sbírka a sebehodnocení žáka/studenta v sekci Co už umím;
• jazyková cvičení, která jsou navázána na jednotlivé deskriptory;
• snadnou aktualizaci a dostupnost dat uživatele;
• sledování učebního procesu.