České hlavičky 2013

hlava.jpg Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje již 7. ročník soutěže pro talentovanou středoškolskou mládež v oblasti vědeckých a odborných prací České hlavičky. Tato soutěž je určena studentům středních škol na území České republiky.

přihláška přihláška (10,50 KB)
statut soutěže statut soutěže (139,56 KB)
newsletter newsletter (585,67 KB)


V rámci soutěže se udělují ceny v pěti kategoriích. V každé kategorii se uděluje jedna cena. Každá nominace může být současně přihlášena do několika kategorií.

MERKUR „Ekonomie a podnikání“, cena VŠE
Cena se uděluje za práce a projekty z oblasti ekonomie, podnikání a řízení, realizované nebo kompletně zpracované podnikatelské záměry, či za vědecké projekty z jiných oblastí, u kterých bude prokázán významný ekonomický efekt. Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

GENUS „Člověk a svět kolem něj“, cena EKOKOM a.s.
Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, palentologie a dalších oborů, zkoumajících živou a neživou přírodu, či za technologie nebo techniku zkoumající, zlepšující, nebo chránící životní prostředí. Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“
Cena se uděluje za práce a projekty v oblastech informatiky, matematiky, elektrotechniky, programování a komunikace. Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

FUTURA „Řešení pro budoucnost“, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Cena se uděluje za praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň poznání zejména v oblastech fyziky, strojírenství, stavebnictví, průmyslu, či dopravy. Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

SANITAS „Život a zdraví člověka“ cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu, či za práce a projekty z oblasti virologie, mikrobiologie, biomedicíny a příbuzných oborů, jejichž výsledky souvisejí se zdravím člověka. Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.