Editor/ka obsahu

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

Editor/ka obsahu v rámci projektu „Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem“

Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora

Projekt je realizován formou individuálního projektu systémového (dále jen IPs) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Více informací o projektu - http://archiv-nuv.npi.cz/projekty/apiva.

Popis pracovní pozice:

Editor/ka obsahu vytváří finální obsahy pro publikaci při:

a)      zpracovávání popisů úrovní

b)      přípravě webu.

 • Je odpovědný/á za obsahovou i formální stránku výstupů. Editor/ka obsahu spolupracuje s ostatními členy odborného týmu KA 5. Přebírá podklady od administrátora překladů a zajišťuje provázání úložiště s webovou stránkou projektu, popř. i webovou stránkou NÚV. Samostatně zpracovává koncepci výstupů - textů na základě dodaných podkladů, získává informace o zpracovávané problematice.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu čeština v komunikaci neslyšících
 • orientace v problematice SERRJ, v problematice praktické aplikace SERRJ, v legislativě (české) související s komunitou neslyšících, v praktickém dopadu vzniku SERRJ na komunitu neslyšících
 • aktivní znalost českého znakového jazyka
 • zkušenosti s koordinací úkolů spojených s redaktorskou činností
 • zkušenosti s editorskými pracemi - odborně zaměřených textů na lingvistiku znakových jazyků
 • schopnost týmové práce
 • zaslání ukázek/materiálů ze dvou relevantních výstupů předchozích profesních zkušeností se stručným komentářem
 • jméno a kontakty (telefon, e-mail) na 2 osoby, které mohou poskytnout reference k předchozím zkušenostem

 Nabízíme:

 • samostatnou, zodpovědnou a různorodou práci
 • platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • získání pracovních zkušeností v prostředí odborné instituce
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů Sick Days
 • flexibilní pracovní dobu
 • stravenky
 • pracoviště v Praze
 • nástup dle dohody

V případě zájmu o nabízenou pozici Editor/ka obsahu vyplňte např. online strukturovaný životopis ve formátu Europass na http://www.europass.cz/co-je-europass/zivotopis/ a zašlete jej s motivačním dopisem na e-mailovou adresu kariera@nuv_cz.

Do předmětu e-mailu uveďte název pracovní pozice (Editor/ka obsahu v projektu APIV A).