Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky (IPPP ČR)

Institut byl zřízen v souladu se zákonem 395/1991 Sb. o školských zařízeních ke dni 1. února 1994 jako příspěvková organizace přímo řízená MŠMT ČR. Předmětem jeho činnosti bylo poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních na území České republiky v oblastech preventivní, pedagogicko-psychologické, speciálně pedagogické a v oblasti volby další vzdělávací cesty.

ippp.jpgPůvodně se nacházel v ulici Ke stadiónu v Praze 9 - Čakovicích, od roku 2000 pak sídlil na adrese Novoborská 372/8, Praha 9 - Střížkov (viz obrázek).

Od 1. září 2007 byl jeho název změněn na Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Zabýval se těmito hlavními činnostmi:

● soustřeďování a zpracovávání informací o službách pedagogicko-psychologického, speciálně pedagogického, výchovného a kariérového poradenství ve školství,

● provádění analýz a průzkumů souvisejících s poskytováním poradenských služeb a s pedagogicko-psychologickými aspekty vzdělávání,

● vytváření koncepcí vyplývajících z potřeb MŠMT v oblasti poradenských služeb,

● zabezpečování přenosu odborných informací z oblasti poradenství ve školství,

● příprava a vydávání metodických publikací a informačních materiálů z oblasti poradenství ve školství,

● vědeckovýzkumná činnost v oblasti preventivních a poradenských služeb,

● výkon činnosti školského poradenského zařízení,

● výkon činnosti zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (zejména odborných pracovníků školských poradenských zařízení, školních poradenských pracovišť, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a středisek výchovné péče).