Jazykový/á korektor/ka textů

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

Jazykový/á korektor/ka textů v rámci projektu „Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem“

Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora

Projekt je realizován formou individuálního projektu systémového (dále jen IPs) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Více informací o projektu - http://archiv-nuv.npi.cz/projekty/apiva.

Popis pracovní pozice:

Kontroluje jazykovou adekvátnost a jazykovou správnost zpracovávaných textů - materiálů v psané češtině nebo českém znakovém jazyce (videí) a to po stránce jazykové i stylistické. Komunikuje a spolupracuje s překladateli a editory obsahu a řeší případné nejasnosti ve sděleních. Korektor/ka českého znakového jazyka (ČZJ) provádí korekturu přímo při natáčení překladových videí, nebo kontroluje natočená videa distančně, tj. po natáčení (dle typu textů). Korektor/ka českého jazyka zhotovuje korektury distančně. Poskytuje i jazykové konzultace odborníkům při tvorbě jejich textů v češtině a videí v českém znakovém jazyce, aby byla zajištěna stylová jednotnost.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu v oboru filologie / čeština v komunikaci neslyšících
 • znalost gramatiky a struktury a fungování češtiny / ČZJ
 • aktivní znalost českého znakového jazyka
 • orientace v normách a platných typografických pravidlech úpravy česky psaných textů / mezinárodní konvence v oblasti technických parametrů videí ve znakových jazycích
 • znalost provádění kontroly jazykové správnosti v používaných obvyklých editorech
 • zkušenosti s kontrolou textů z hlediska terminologické správnosti a s kontrolou věcné a stylistické správnosti
 • zkušenosti s jazykovou korekturou textů v českém jazyce / videí v ČZJ zaměřených na lingvistiku znakového jazyka
 • schopnost týmové práce
 • zaslání ukázek/materiálů ze dvou relevantních výstupů předchozích profesních zkušeností se stručným komentářem
 • jméno a kontakty (telefon, e-mail) na 2 osoby, které mohou poskytnout reference k předchozím zkušenostem

 Nabízíme:

 • samostatnou, zodpovědnou a různorodou práci
 • platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • získání pracovních zkušeností v prostředí odborné instituce
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů Sick Days
 • flexibilní pracovní dobu
 • stravenky
 • pracoviště v Praze
 • nástup dle dohody

V případě zájmu o nabízenou pozici Jazykový/á korektor/ka textů vyplňte např. online strukturovaný životopis ve formátu Europass na http://www.europass.cz/co-je-europass/zivotopis/ a zašlete jej s motivačním dopisem na e-mailovou adresu kariera@nuv_cz.

Do předmětu e-mailu uveďte název pracovní pozice (Jazykový/á korektor/ka textů v projektu APIV A).