Ještě nevíte, kam na školu?

12. ledna 2012. Už jen několik týdnů zbývá žákům devátých tříd do 15. března, což je poslední den pro podání přihlášek ke studiu na středních školách. Těm, kteří se ještě nerozhodli, nabízí Národní ústav pro vzdělávání pomoc a potřebné informace na adrese www.infoabsolvent.cz .

Tento výjimečný informační systém obsahuje podrobné informace o všech středních školách, maturitních i učebních oborech a také vzdělávací možnosti pro žáky se zdravotním postižením. Infoabsolvent nabízí i klíčové informace pro vstup do světa práce, doporučení, jak si vybrat studium a jak řešit různé studijní problémy. Funguje díky projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy VIP II – Kariérové poradenství, na který přispívá ESF.

Nabídka škol sama o sobě nestačí, a proto je každý obor podrobně popsán – co se naučíte a v jakých předmětech, k jaké profesi nebo dalšímu vzdělávání budete připraveni a do kterých škol v České republice se můžete přihlásit. Vyhledávání je možné nejen podle oborů, ale i podle povolání anebo škol ve vašem okolí. Volbu usnadní film o povoláních. Díky němu si uvědomíte, co byste dělat nechtěli, nebo naopak vás nějaké odvětví a práce v něm zaujme a budete vědět, co hledat.

V systému jsou obsaženy současné poznatky ze světa práce, vývojové trendy jednotlivých profesí, názory zaměstnavatelů. Nejde jen o vědomosti a odbornost – zaměstnavatelé žádají pracovníky se zdánlivě samozřejmými dovednostmi, jako např. spolehlivost, schopnost týmové práce, efektivní komunikace, ale i zájem stále se vzdělávat. Podle jejich názoru však tyto kompetence mnoha absolventům chybí.
Žákům středních škol může systém pomoci řešit případné problémy při studiu, nezájem o obor či špatné klima ve třídě.

Individuálně se můžete poradit v Centru kariérového poradenství NÚV.
e-mail: poradna@cz, tel.: 274 869 698
Ivana Eliášková
Centrum kariérového poradenství – Národní ústav pro vzdělávání