Koncem března se v Praze sejdou experti na testování v cizích jazycích

Pod záštitou Evropského střediska pro moderní jazyky při Radě Evropy a Evropské komise se 26. – 28. 3. 2014 uskuteční v Praze seminář, kde budou pozvaní experti seznámeni s principy správného jazykového testování ve vztahu ke Společnému evropského referenčnímu rámci pro jazyky.

program semináře program semináře (199,18 KB)
příloha ke stažení příloha ke stažení (204,86 KB)


Společný evropský referenční rámec pro jazyky byl vytvořen právě Radou Evropy a definuje šest jazykových úrovní od nejnižší úrovně A1 po nejvyšší C2, přičemž úrovně A odpovídají znalostem uživatele základů jazyka, úroveň B znalostem samostatného uživatele a úroveň C znalostem zkušeného uživatele. V posledních letech se tento systém stává normou, které rozumí studenti, učitelé, tvůrci jazykových kurzů a zkoušek, vzdělávací instituce i zaměstnavatelé napříč celou Evropou.

Třídenní seminář je financován iniciativou Relang (Relating language examinations to the common European reference levels of language proficiency: promoting quality assurance in education and facilitating mobility), která se zaměřuje na pomoc vzdělávacím institucím, které připravují a organizují jazykové zkoušky právě v souladu se Společným evropským referenčním rámcem. Akci připravilo Evropské středisko pro moderní jazyky ve spolupráci s Evropskou komisí v rámci společného projektu „Innovative Methodologies and Assessment in Language Learning“.


Více informací naleznete zde:
http://www.ecml.at/
http://relang.ecml.at/en-us/Home