Konference o reformě závěrečných zkoušek

Ve čtvrtek 8. března proběhla v pražském hotelu Step závěrečná konference projektu Nová závěrečná zkouška. Projekt bude ukončen 31. 3. 2012.

Po zahájení a úvodních vystoupeních Jaromíra Krejčího z MŠMT a Jitky Pohankové z NÚV následovaly konferenční příspěvky věnované organizaci projektu NZZ a přínosu nové závěrečné zkoušky pro odborné školství. Hovořili zde hlavní manažerka projektu Dana Kočková, zástupce hlavní manažerky Libor Berný z NÚV a Jaromír Coufalík z Národního vzdělávacího fondu. V závěru dopoledního bloku vystoupili zástupci Hospodářské komory a Sdružení učňovských zařízení.
V první části odpoledního programu byla hlavním tématem organizace nové závěrečné zkoušky v oborech vzdělání kategorie E. Velmi informativní byl zejména příspěvek Romany Jezberové z NÚV. Poté dostali prostor dva členové autorských týmů, kteří představili konkrétní podobu nové závěrečné zkoušky ve svých oborech. Mezi jednotlivými vystoupeními v průběhu celé konference spolupracovníci ze škol prezentovali žákovské výrobky z mnoha různých učebních oborů.
Přednášející se shodli na tom, že nová závěrečná zkouška je užitečnou a efektivní součástí probíhající kurikulární reformy a je svým významem srovnatelná s novou maturitou.