Nová metodika zlepší výuku neslyšících

Obsáhlá metodika vysvětluje, jak učit český jazyk děti se sluchovým postižením.

Publikace Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením je nyní zveřejněna na Metodickém portálu RVP.CZ a popisuje přístupy k jazykovému vzdělávání předškoláků a dětí na prvním stupni ZŠ, typy učebních materiálů, aktuální školskou legislativu a také doporučení pro spolupráci slyšících a neslyšících pedagogů.

„Jedná se o historicky první a unikátní materiál svého druhu, který je vytvořen na míru přímo neslyšícím žákům,“ zdůrazňuje Petr Vysuček z Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel. Další část publikace bude praktičtěji zaměřena včetně sady pracovních listů a lektorského kurzu pro učitele.

Materiál je v češtině i v českém znakovém jazyce, je přístupný on-line a mohou ho využívat učitelé v běžných i ve speciálních školách, rodiče nebo studenti. Ve spolupráci s komunitou neslyšících, učiteli a odborníky z vysokých škol ji připravil Národní ústav pro vzdělávání.


TISKOVÁ ZPRÁVA 

Součástí tiskové zprávy je vyjádření Petra Vysučka v českém znakovém jazyce.


Rádi zodpovíme vaše dotazy:

Markéta Růžičková, tisková mluvčí, marketa.ruzickova@nuv_cz, 777 970 812

Renata Votavová, garantka speciálního vzdělávání, renata.votavova@nuv_cz, 604 214 506