MŠMT společně s NÚV úspěšně spustily systém certifikací programů primární prevence.

(Praha 27. února 2014) V průběhu roku 2013 byl z pověření MŠMT obnoven systém certifikací a ověřování kvality poskytovatelů programů školské primární prevence zaměřený nejen na protidrogovou prevenci, ale i na primární prevenci všech dalších forem rizikového chování, do kterého spadá např. záškoláctví, šikana nebo sexuální rizikové chování.

tisková zpráva ke stažení tisková zpráva ke stažení (120,07 KB)


Za realizaci místních šetření v rámci certifikačního procesu odpovídá Pracoviště pro certifikace, které vzniklo pod Národním ústavem pro vzdělávání. Pro poskytovatele programů je certifikace dobrovolná. „Ke konci září bylo podáno více než 80 žádostí o certifikaci programů primární školské prevence. Certifikační místní šetření jsou opět realizována od listopadu 2013 a do současné doby prošlo tímto obnoveným řízením 16 organizací, resp. 30 programů,“ vysvětluje Lucie Myšková z Národního ústavu pro vzdělávání.

Na každé certifikační řízení se musí dopředu připravit jak organizace, tak i samotní certifikátoři. Ti mají k dispozici dokumentaci k organizaci i programu, který posuzují. Následně pak v dohodnutém datu navštíví certifikační týmy organizaci a její programy při tzv. místním šetření. Vzhledem k tomu, že každý typ programu (ve smyslu programů všeobecné, selektivní nebo indikované školské primární prevence) je specifický, požaduje se zhlédnutí všech typů programů, a to přímo formou návštěvy programu nebo jeho záznamu.

Proces certifikace ale není realizací místního šetření zdaleka u konce. Z každého místního šetření vzniká přímo na místě protokol a závěrečná zpráva. Tyto dokumenty ještě projednají odborníci z různých ministerstev a zástupci z praxe v meziresortním Výboru pro udělování certifikací a teprve v případě, že je schválí, dostane organizace certifikaci. „Výbor dbá zejména na soulad mezi zjištěnými skutečnostmi v naplňování standardů a závěrečným doporučením certifikačního týmu. Na straně jedné respektuje odbornost certifikátorů a na straně druhé zároveň pečlivě zkoumá, zda celý proces probíhá v souladu se schválenými dokumenty - standardy, certifikačním řádem a metodikou místního šetření, zjišťuje, zda je vše objektivní a transparentní,“ sděluje Vladimír Sklenář, předseda Výboru pro udělování certifikací z oddělení prevence a speciálního vzdělávání na MŠMT.

I když je certifikační proces pro žadatele náročný, u většiny organizací bylo doporučeno certifikaci udělit. Pouze ve výjimečných případech bylo doporučeno udělit certifikaci k některým programům s určitými podmínkami, které je nutné splnit, aby kvalita služeb odpovídala předepsaným Standardům.

Seznam všech udělených certifikací bude zveřejněn na internetových stránkách NÚV. Podrobnější informace k certifikacím programů primární prevence jsou dostupné na webových stránkách: http://nuv.cz/vice/pracoviste-pro-certifikace.


Rádi poskytneme další informace:

Mgr. Alžběta Polzová, tisková mluvčí, NÚV alzbeta.polzova@nuv_cz, 608 393199

Mgr. Lucie Myšková, odborný garant Pracoviště pro certifikace, NÚV lucie.myskova@nuv_cz, 774 089 189

Mgr. Vladimír Sklenář, předseda Výboru pro udělování certifikací, oddělení prevence a speciálního vzdělávání MŠMT vladimir.sklenar@msmt_cz, 234 811 698