Naše odpovědnost za obsah sociálních médií

Konference s tímto názvem proběhne 9. října 2012 v jednacím sálu Senátu PČR ve Valdštejnském paláci v Praze. Pořadatelem je ústavně-právní výbor Senátu a Centrum mediálního vzdělávání. 

Na konferenci se bude jednat o odpovědnosti uživatele za chování v prostředí internetu, o bezpečnosti uživatelů sociálních sítí a rizicích spojených s jejich užíváním v pedagogické praxi. S příspěvkem vystoupí např. předseda Ústavně-právního výboru Senátu PČR JUDr. Miroslav Antl a prof. Jan Jirák z Fakulty sociálních věd UK. PaedDr. Markéta Pastorová z Národního ústavu pro vzdělávání se ve svém příspěvku bude zabývat otázkou síťových médií ve školách a doporučenými očekávanými výstupy ve výuce.

Více informací i přihlášku najdete zde:  http://www.medialni-vzdelavani.cz/konference