Národní ústav pro vzdělávání

RGB02.jpg Jméno ústavu je určeno zřizovací listinou MŠMT č.j. 10 082/92 ze dne 28. května 2011 ve tvaru: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.  Plný název je používán ve všech oficiálních výstupech organizace. Zkrácený tvar Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) je určen především pro označení instituce v rozsáhlejším textu nebo v textech určených pro veřejost a média.

 logo ke stažení pro tisk

loga NÚV CMYK *ai; *.eps loga NÚV CMYK *ai; *.eps (687,07 KB)
loga NÚV BW *.eps loga NÚV BW *.eps (296,55 KB)

logo ke stažení pro web

RGB02.jpg RGB02.jpg (59,22 KB)
BW02.jpg BW02.jpg (41,31 KB)

základní barvy NÚV
kombinace barev