Přibývá žáků přicházejících do středních škol

Střední odborná škola s maturitou je po ukončení základního vzdělávání stále útočištěm pro nejvíce žáků. Zájem o učňovské obory je nižší, technické obory ale lákají. V dlouhodobém pohledu zažívají pokles gastronomické a stavební obory.

Ve školním roce 2018/19 pokračuje trend, který začal v loňském roce – nárůst počtu žáků vstupujících do prvních ročníků středních škol. I když nárůst zatím není velký, jedná se asi o 500 žáků, je to příznivý jev, který bude pokračovat i v dalších letech.

Rozdělení žáků mezi učební, maturitní odborné a gymnaziální obory se mění jen málo. Nejoblíbenější jsou u žáků maturitní obory v odborném vzdělávání. Ani letos tomu nebylo jinak. Současný podíl žáků přijatých do těchto oborů je 37,6 %.

Žáků, kteří nastoupili do učení, tedy do oborů poskytujících vzdělání s výučním listem, je méně. Jejich podíl se pohybuje kolem 30 %. „Rovněž žáci v maturitních oborech zahrnujících odborný výcvik jsou připraveni jako vysoce kvalifikovaní dělníci pro náročná povolání a jejich podíl je téměř 6 %,“ říká vedoucí oddělení pro analýzy trhu práce a vzdělávání Jiří Vojtěch z Národního ústavu pro vzdělávání.

Situace je již několik let téměř neměnná u gymnázií, jejich podíl dosahuje obvykle 23 %.

Nejvíce nových budoucích učňů je v Karlovarském (38,0 %) a Ústeckém kraji (37,0 %). Nejméně jich do prvního ročníku nastoupilo ve Zlínském kraji (25,7 %). V maturitních oborech byl nejvyšší podíl nově přijatých v krajích Královéhradeckém (43,9 %) a Libereckém (43,3 %), nejmenší v Karlovarském (37,8 %) a Středočeském kraji (38,2 %).

I když podíl žáků, kteří chtějí mít na konci studia výuční list, mírně poklesl, roste zájem o některé technické obory. Zvyšuje se zájem o skupiny oborů připravujících vyučené pro práci v elektrotechnice, při zpracování dřeva a v potravinářství. Překvapivě v tomto roce vzrostl zájem i o stavební obory. Podíl oborů skupiny Gastronomie, hotelnictví a turismus výrazně klesá ve všech kategoriích vzdělání, ubývá také nových žáků v oborech skupiny Osobní služby, kde jsou připravováni třeba budoucí kadeřníci a maséři. U maturitních oborů nastoupilo oproti minulému roku více žáků třeba do skupin Informační technologie, Umění a užité umění a Zdravotnictví.

Podle odhadů má do budoucna potenciál studium informatiky. „Na základě předpovědi Evropského střediska pro rozvoj odborné přípravy Cedefop a dalších signálů z velkých světových firem lze se značnou jistotou tvrdit, že náročné studium technicky orientovaných oborů nebo oborů s přesahem do IT a digitálních technologií se vyplatí,“ říká Daniela Chamoutová, pracovnice ve výzkumu a vývoji z Národního ústavu pro vzdělávání. Takové vzdělání se promítne ve mzdě a rychlosti nalezení uplatnění, u nás i v zahraničí.

Celé znění tiskové zprávy včetně statistik a souvisejících odkazů:

Tisková zpráva