Seminář Evropská a online dimenze kariérového poradenství

Centrum Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce pořádá ve spolupráci s Europassem a EQF při Národním ústavu pro vzdělávání seminář pro poradce v oblasti vzdělávání a práce. asd

Seminář se bude konat 31. 8. 2017, v DZS, Na Poříčí 1035/4, Praha 1 (místnost Vltavín).

Jednodenní vzdělávací akce je otevřena všem kariérovým poradcům, výchovným poradcům, pracovníkům v oblasti zaměstnanosti, v poradenských službách pro děti, mládež i dospělé, studentům poradenství a dalším odborníkům a praktikům z příbuzných sektorů. 

Na semináři vystoupí zástupci sítí Euroguidance, Europass a EQF, kteří budou prezentovat aktuální vývoj těchto sítí a možnosti jejich využití pro poradce. Představeny budou také evropské portály spojené se sítí Euroguidance a Evropskou komisí (LOQE, EPALE, Eurodesk aj.), síť a portál Eures a další platformy v ČR i v Evropě užitečné pro poradce (např. Infoabsolvent).

Online registraci naleznete zdeSeminář je zdarma.

Program

9:00 – 9:30        Registrace

9:30 – 9:45        Úvodní slovo (Petr Chaluš – DZS)

9:45 – 10:15      Představení novinek v síti Euroguidance – semináře, mobility, příklady dobré praxe (Gabriela Kabotová – DZS)

10:15 – 11:00    Europass a EQF jako nástroj poradenství k podpoře mobility (Sylvie Boumová, Julie Smetanová, Jan Brůha – NÚV)

11:00 – 11:15    Přestávka na kávu

11:15 – 11:45    EURES – síť podporující pracovní mobilitu v Evropě (Jana Fojtíková – ÚP)

11:45 – 12:15    Infoabsolvent (Daniela Chamoutová – NÚV)

12:15 – 12:45    Co nabízí LOQE, EPALE, STUDYIN, Eurodesk poradcům (zástupci DZS)

12:45 – 13:15    Oběd 

13:15 – 14:30    Workshop k využívání evropských sítí, nástrojů a portálů – praktický trénink na modelovém příkladu

14:30 – 15:00    Závěrečná diskuse 

Upozornění pro přihlášené účastníky: Pokud jste po registraci neobdrželi potvrzující e-mail o Vaší registraci, prosím obraťte se na e-mail: gabriela.kabotova@dzs_cz či se zkuste registrovat ještě jednou. Děkujeme za pochopení.