Tlumočník/ce z/do českého znakového jazyka

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

Tlumočník/ce z/do českého znakového jazyka práce v rámci projektu „Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem“

Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora

Projekt je realizován formou individuálního projektu systémového (dále jen IPs) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Více informací o projektu - http://archiv-nuv.npi.cz/projekty/apiva.

 

Popis pracovní pozice:

Zprostředkovává komunikaci mezi slyšícími a neslyšícími účastníky komunikace, tj. převádí sdělení mezi češtinou a českým znakovým jazykem. Převod může probíhat za jeho přímé účasti (tj. tlumočení) na schůzkách a jednáních v rámci KA3, KA5 a odborných panelech. Nebo může převádět texty např. v e-mailových komunikacích. Tlumočník/ce kontroluje obsahovou správnost při převodu sdělení mezi češtinou a českým znakovým jazykem.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru čeština v komunikaci neslyšících (preferována tlumočnická specializace)
 • další vzdělávání - studijní programy a kurzy zaměřené na výuku ČZJ, studijní programy a kurzy zaměřené na tlumočení do/z ČZJ, či jiných znakových jazyků
 • výborná znalost obou pracovních jazyků (ČJ a ČZJ) na úrovni rodilého mluvčího (nebo na úrovni se této znalosti přibližující)
 • znalost struktury a fungování ČZJ
 • lingvistické znalosti (ČJ a ČZJ)
 • schopnost simultánní tlumočení mezi ČJ a ČZJ odborných nebo obtížných projevů a jednání za zachování komunikačního cíle mluvčího a adekvátního dopadu sdělení na adresáta
 • zkušenosti s tlumočením ČZJ minimálně 5 let
 • zkušenosti s tlumočením odborných pracovních jednání, schůzí, konferencí
 • schopnost týmové práce
 • zaslání ukázek/materiálů ze dvou relevantních výstupů předchozích profesních zkušeností se stručným komentářem
 • jméno a kontakty (telefon, e-mail) na 2 osoby, které mohou poskytnout reference k předchozím zkušenostem

 Nabízíme:

 • samostatnou, zodpovědnou a různorodou práci
 • platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • získání pracovních zkušeností v prostředí odborné instituce
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů Sick Days
 • flexibilní pracovní dobu
 • stravenky
 • pracoviště v Praze
 • nástup dle dohody

V případě zájmu o nabízenou pozici Tlumočník/ce z/do českého znakového jazyka vyplňte např. online strukturovaný životopis ve formátu Europass na http://www.europass.cz/co-je-europass/zivotopis/ a zašlete jej s motivačním dopisem na e-mailovou adresu kariera@nuv_cz.

Do předmětu e-mailu uveďte název pracovní pozice (Tlumočník/ce z/do českého znakového jazyka v projektu APIV A).